transrighter@gmail.com


 If the Russian text is not legible, set the page encoding to Unicode (UTF-8)
 (View/Encoding menu sequence) 

From: English
Into: Ukranian
Area: Legal
Source: License Agreement

An example of a hack translation job. Don't let it happen to you.

Source Text
Original Translation
My Remarks and Corrections
The rights granted in this License are limited to XXXX’s and its licensors’ intellectual property rights in the Software...

Права, надані цією Ліцензією, обмежуються компанією XXXX та правом інтелектуальної власності її ліцензіара...

(Предоставляемые данной Лицензией права ограничиваются компанией XXXX и правом интеллектуальной собственности ее лицензиара...)

Права, надані цією Ліцензією, обмежуються правами інтелектуальної власності компанії XXXX та її ліцензіарів...

 

(Предоставляемые данной Лицензией права ограничиваются правами интеллектуальной собственности компании XXXX и ее лицензиаров...)

The Software is licensed, not sold ...

Програмне забезпечення не може передаватися третім сторонам...

(Программное обеспечение нельзя передавать третьим сторонам ...)

Програмне забезпечення не продається, а ліцензується для використання ...

(Программное обеспечение не продается, а лицензируется для использования...)

Content Copyright

Зміст авторського права.

 (Содержимое авторского права)

Авторское право на контент.

End User acknowledges that the continued integrity of the Software..

Кінцевий Користувач повинен усвідомлювати, що неперервна недоторканність програмного забезпечення...

(Конечный Пользователь должен осознавать, что непрерывная неприкосновенность программного обеспечения...)

Кінцевий Користувач визнає, що збереження цілісності програмного забезпечення ...


(Конечный Пользователь признает, что сохранение целостностности программного обеспечения...)

Осознавать/усвідомлювати (realize) еще не означает признавать/визнавати (acknowledge). А что такое "непрерывная неприкосновенность программного обеспечения", кто-его знает.

 

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS  ПРАВА, ОБМЕЖЕНІ УРЯДОМ США:

Ограниченные права правительства США (дословно)

или лучше,

Ограничение прав правительства США (литературно)

NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES:  TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL XXXX OR ITS SUPPLIERS OR LICENSORS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR ANY INJURY TO ANY PERSON OR PROPERTY, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, LOSS OF PRIVACY, DAMAGES FOR PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA, DAMAGES FOR FAILURE TO MEET ANY DUTY INCLUDING THE DUTIES OF GOOD FAITH OR OF REASONABLE CARE, FOR NEGLIGENCE OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE LICENSED PRODUCT, OR OTHER XXXX PRODUCT, THE SOFTWARE OR ANY COMPONENT THEREOF OR THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF XXXX OR ANY SUPPLIER OR LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
ВІДСУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОБІЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ:  НАСКІЛЬКИ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗАСТОСОВНІ ЗАКОНИ, КОМПАНІЯ XXXX ЧИ ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ, ПОБІЧНЕ, ТИПОВЕ, ТАКЕ, ЩО ЛОГІЧНО ВИПЛИВАЄ, ПОВ'ЯЗАНЕ З ШТРАФНИМИ САНКЦІЯМИ ПОШКОДЖЕННЯ БУДЬ-ЧОГО (ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ПОШКОДЖЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ОТРИМАННЯ ТРАВМ, ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ЗУПИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТУ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВТРАТУ ТАЄМНИЦІ, ВТРАТУ, ПОВ'ЯЗАНУ З ПРИДБАННЯМ ЗАМІННИХ ТОВАРІВ ЧИ ПОСЛУГ, ВТРАТУ ДАНИХ, ВТРАТУ БУДЬ-ЯКОЇ ПОШАНИ, ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ ТА ДОБРОГО ВІДНОШЕННЯ, ВТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ХАЛАТНІСТЮ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ВТРАТ) ВИПЛИВАЮЧОГО З ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕЗДАТНОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИРОБИ XXXX, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО БУДЬ-ЯКИЙ ЙОГО КОМПОНЕНТ, ПОСТАЧАННЯ АБО НЕПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ ПІДТРИМКИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, БАЗУЄТЬСЯ ВОНО НА КОНТРАКТІ, ДЕЛІКТІ, ХАЛАТНОСТІ, ТОЧНОМУ ВИКОНАННІ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НАВІТЬ В ВИПАДКУ, ЯКЩО КОМПАНІЯ XXXX ЧИ ЇЇ ПОСТАВАЛЬНИКИ БУЛИ ОБІЗНАНІ З МОЖЛИВІСТЮ ТАКОГО ПОШКОДЖЕННЯ.

ВІДСУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРЯМІ ЗБИТКИ: НАСКІЛЬКИ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗАСТОСОВНІ ЗАКОНИ, КОМПАНІЯ XXXX ЧИ ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ПОБІЧНІ, ШТРАФНІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ЗБИТКИ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО МАЙНА ТА ОТРИМАНІ ТРАВМИ, ЗБИТКИ ВІД ВТРАТИ ПРИБУТКУ, ЗУПИНКИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТИ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВТРАТИ ТАЄМНИЦІ, ЗБИТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРИДБАННЯМ ЗАМІННИХ ТОВАРІВ ЧИ ПОСЛУГ, ЗБИТКИ ВІД ВТРАТИ ВИКОРИСТАННЯ ЧИ ДАНИХ, ЗБИТКИ ВІД НЕСПРОМОЖНОСТІ  ВИКОНУВАТИ БУДЬ-ЯКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОРЯДНОСТІ ЧИ РОЗУМНОЇ ОБЕРЕЖНОСТІ, ЗБИТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ХАЛАТНІСТЮ ЧИ ІНШІ ФІНАНСОВІ ВТРАТИ) ВИПЛИВАЮЧІ З ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПРОДУКТУ АБО ІНШОГО ПРОДУКТУ КОМПАНІЇ XXXX, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО БУДЬ-ЯКОГО ЙОГО КОМПОНЕНТУ, ЧИ НАДАННЯ АБО НАНАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, БАЗУЮТЬСЯ ВОНИ НА КОНТРАКТІ, ДЕЛІКТІ, ХАЛАТНОСТІ, БЕЗУМОВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЧИ ІНАКШЕ, НАВІТЬ В ВИПАДКУ, ЯКЩО КОМПАНІЯ XXXX ЧИ ЇЇ ПОСТАВАЛЬНИКИ БУЛИ ОБІЗНАНІ З МОЖЛИВІСТЮ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

Здесь damages не пошкодження (повреждения), а збитки (убытки), т.е., потери/втрати (losses).

Ну и с типами потерь большая самодеятельность. В частности, "special damages" - это не "спеціальні пошкодження" ("специальные повреждения"), а реальные, фактические убытки.
Injunctive Relief.  End User acknowledge that, in the event End User breaches any provision of this License, XXXX will not have an adequate remedy in money or damages.  XXXX shall therefore be entitled to obtain an injunction against such breach from any court of competent jurisdiction immediately upon request without posting bond.  XXXX's right to obtain injunctive relief shall not limit its right to seek further remedies
Забезпечувальна міра.  Кінцевий Користувач погоджується з тим, що в разі його позову відносно будь-яких положень даної Ліцензії, на компанію XXXX не будуть накладатись ніякі штрафні санкції. В зв’язку з цим компанії XXXX надається право накладати судову заборону на такі позови в будь-якому суді компетентного судочинства негайно без поштового попередження. Право компанії XXXX на отримання забезпечувальної міри не повинно обмежувати її право на пошук подальших засобів правового захисту.

Судова заборона.  Кінцевий Користувач погоджується з тим, що в разі порушення ним будь-яких положень даної Ліцензії, компанія XXXX не буде мати належного засобу судового захисту в вигляді фінансової компенсації чи компенсації збитків. В зв’язку з цим компанія XXXX має право на отримання судової заборони проти такого порушення в будь-якому суді компетентної юрисдикції відразу ж після подачі заяви та без внесення застави. Право компанії XXXX на отримання судової заборони не повинно обмежувати її право на пошук подальших засобів захисту.

 

Injunction – это запрет, а relief  это средство судебной защиты, а injunctive relief - судебная защита в виде судебного запрета действий ответчика.

breach – не имеет никаких даже косвенных значений "позив" (иск), а нарушение – порушення.

without posting bond -- перевод дан как "без поштового попередження"
Выражение "to post bond" не имеет ничего общего с почтой. В данном случае это внесение залога на покрытие судебных расходов по делу, включая возможную компенсацию ущерба, нанесенного иском ответчику.

(http://www.proz.com/kudoz/english_to_russian/law:_contracts/2470207-posting_bond_or_waiving_any_other_rights_or_remedies.html)
End User may not assign this License or any of End User’s rights hereunder (by operation of law or otherwise) without XXXX's prior written consent which may be unreasonably withheld  

По-моему, ошибка в исходнике – "which may be unreasonably withheld" должно быть "which may NOT be unreasonably withheld"
Для первой фразы – 9 780 Google Hits (что, скорей всего, также ошибки – довольно многие native English speakers, не понимают смысла употребляемых ими слов и фраз а просто употребляют зазубренные или скопированные выражения. И вообще, похоже, что данное соглашение составлялось китайцем, знающим английский довольно прилично, по крайней мере нет очевидных грамматических ляпов, но стиль ужасный), а для второй – 2,3 миллиона.
Смысл первой фразы – "может быть не дан по усмотрению кого-либо", но для этого есть фраза "at someone's discretion" . А второй – "в котором нельзя отказать без обоснованных/веских на это причин" – т.е.. – "may not be unreasonably withheld".

Перевод сделан, вернее, сделано исправление перевода translation memory, считая, что ошибка в исходнике, т.е., что должно быть "which may NOT be unreasonably withheld", а не "which may be unreasonably withheld". Плюс еще некоторые исправления ТМ.
No modification of this License shall be binding unless it is in writing and is signed by an authorized representative of the party against whom enforcement of the modification is sought До цієї Ліцензії не можуть вноситись будь-які поправки за виключенням, якщо вони викладені в письмовому вигляді та підписані представниками сторін, котрі шукають правозастосування до цих поправок.

Жодні поправки до цієї Ліцензії не є обов'язковими для виконання, за виключенням, якщо вони викладені в письмовому вигляді та підписані представниками сторін, проти яких ці поправки намагаються застосувати.

Мой перевод, может быть и не совсем соответствует юридическим канонам, но, по крайней мере, правильно передает суть предложения.
End User agrees that End User shall not assert any claim that End User is not subject to the jurisdiction of such courts, that the venue is improper, that the forum is inconvenient or any similar objection, claim or argument. Кінцевий Користувач погоджується, що він не буде захищати будь-які претензії, котрі не відносяться до юрисдикції даних судів, розглядаються в суді невідповідного округу, з непридатною юрисдикцією або через інші протести, вимоги чи аргументи.

Кінцевий Користувач погоджується, що він не буде висувати жодних аргументів, що він не підлягає юрисдикції таких судів, що  є невідповідним судовий округ, де має розглядатися справа, що  форум є незручним для нього, чи інші подібні протести, вимоги чи аргументи.

Может быть, терминология несколько не та, но смысл правильный.

Jurisdiction – способность/право суда рассматривать данный иск. - юрисдикція
Venue – местонахождение суда – відповідний судовий округ сойдет.

Forum так и будет форум.
Force Majeure.  Either party’s failure to perform it obligations hereunder shall not be deemed a breach of this License if such failure is due to fire, strike war, civil unrest, acts of terrorism, government regulations, acts of nature, or other causes beyond the reasonable control of the party claiming force majeure. Повна відмова сторони виконувати домовленості не приводить до анулювання даної Ліцензії за виключенням, якщо така відмова виникла в результаті пожару, війни, громадських безпорядків, актів тероризму, державного законодавчого регулювання, стихійного лиха або інших непередбачених та нерегульованих причин, котрі сторони називають форс-мажор. Невиконання однією із сторін свої зобов'язань згідно цієї Ліцензійної угоди не вважається порушенням угод даної Ліцензії, якщо таке невиконання є наслідком пожежі, страйку, війни, громадських заворушень, актів тероризму, державного законодавчого регулювання, стихійного лиха або інших причин, які сторона, яка висуває захист форс-мажору, не може упередити застосуванням розумних зусиль

transrighter@gmail.com